Hatırlama

beraberce Derneği’nin çalışma alanlarından biri hatırlamadır. Dernek, beraberce yaşamın inşası için hatırlama, kolektif bellek, hafıza mekânları ve yüzleşme üzerine projeler geliştirir. beraberce Derneği toplumsal barışı, yüzleşmeyi, hatırlayarak iyileşmeyi hedefler. Bir arada, barış içinde, eşit yaşamanın toplumsal koşullarını arar. Türkiye topraklarında yaşayan herkesle beraber “hatırlama” ve “yüzleşme” yoluyla, şimdiyi ve geleceği çatışma ve şiddet içermeyecek şekilde inşa etmeye gayret eder.

beraberce Derneği’nin çalışma alanlarından biri “Hatırlama”dır. Hatırlama, hafıza, hafıza mekanları, yüzleşme üzerine projeler geliştirir. “Hatırlama” üzerine çalışmalarımız şöyledir:

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları
Hafıza Mekânları Deneyim Paylaşım Atölyeleri
Hafıza Mekânlarından Blog Yazıları